Agencja interaktywna r360 Digital marketing

Brand Crafters

Storytelling co coraz popularniejsza w ostatnich latach forma prezentacji. W związku z tym warto zastanowić się, co to jest storytelling, jak go robić i jakie korzyści może on nam przynieść. Miłej lektury!

Storytelling. Definicja

opowiadanie historiiStorytelling to sztuka i technika opowiadania historii, która ma na celu przekazać określone przesłanie, wywołać emocje lub zachęcić do działania.

Jest ona jedną z najstarszych i najbardziej uniwersalnych form komunikacji, która wykorzystuje siłę opowieści, aby wpływać na ludzi i zmieniać ich sposób myślenia, czucia lub postępowania.

Storytelling polega na tworzeniu i przedstawianiu historii, która składa się z kilku podstawowych elementów, takich jak wątek, fabuła, postaci, konflikt, rozwiązanie, narrator i perspektywa.

Każdy z tych elementów nadaje historii sens, strukturę i atrakcyjność, a także pomaga odbiorcy zrozumieć i zapamiętać informacje, zbudować zaufanie i relacje, a także zainspirować i motywować do działania.

Tak rozumiany storytelling jest uniwersalną i wszechstronną formą komunikacji, która może być stosowana w różnych sytuacjach i celach, takich jak edukacja, biznes, życie osobiste, rozrywka, polityka, kultura, religia, nauka, sztuka i wiele innych.

opowiedziana historiaStorytelling może być używany zarówno przez opowiadającego, jak i przez słuchającego historii, aby dzielić się i przetwarzać doświadczenia, budować i utrzymywać tożsamość, tworzyć i pogłębiać relacje, a także stworzyć i współtworzyć nowe historie.

Storytelling jest nie tylko formą rozrywki, ale także potężnym narzędziem komunikacji, które ma wiele korzyści dla zarówno opowiadającego, jak i słuchającego historii.

Ta forma ekspresji pomaga zrozumieć i zapamiętać informacje, buduje zaufanie i relacje, inspiruje i motywuje do działania, rozwija umiejętności językowe i krytyczne, pobudza zainteresowanie i ciekawość, a także wpływa pozytywnie na zdrowie, samopoczucie i środowisko.

mediach społecznościowychStorytelling to zatem sztuka i technika opowiadania historii, która ma na celu przekazać określone przesłanie, wywołać emocje lub zachęcić do działania, wykorzystując siłę opowieści, aby wpływać na ludzi i zmieniać ich sposób myślenia, czucia lub postępowania.

Storytelling jest jedną z najstarszych, a przy okazji najbardziej uniwersalnych form komunikacji, która może być stosowana w różnych sytuacjach i celach, przynosząc wiele korzyści dla zarówno opowiadającego, jak i słuchającego historii.

Elementy storytellingu

Storytelling to sztuka i technika opowiadania historii składająca się z kilku podstawowych elementów, które nadają jej sens, strukturę i atrakcyjność. Niezależnie od tego, o czym opowiadamy , powinniśmy zadbać o to, aby zawierała ona następujące elementy:

Postaci i bohaterowie

sztuką opowiadania historiiPostaci to osoby, zwierzęta lub inne istoty, które biorą udział w historii. Postaci nadają historii życia i osobowości, a także tworzą relacje między sobą i z odbiorcą.

Bohaterowie to postaci, z którymi odbiorca się identyfikuje, współczuje lub kibicuje.

Bohaterowie są zwykle głównymi postaciami historii, które mają jakiś cel, motywację lub problem do rozwiązania.

Aby stworzyć interesujące i wiarygodne postaci i bohaterów, warto zastosować kilka technik, takich jak:

 • znalezienie inspiracji. Możesz czerpać inspirację do tworzenia postaci z różnych źródeł, takich jak ludzie, których znasz lub obserwujesz, postaci z innych historii, wydarzenia historyczne lub aktualne, a nawet własne doświadczenia i marzenia.
 • stworzenie profilu. Możesz stworzyć profil każdej postaci, zawierający podstawowe informacje, takie jak imię, wiek, wygląd, charakter, cechy, zainteresowania, umiejętności, cele, motywacje, problemy, relacje, itp. Profil pomoże Ci lepiej poznać i przedstawić postać, a także zachować spójność i wiarygodność.
 • pokazywanie zamiast krótkich opisów. W ramach storytellingu powinieneś pokazać postać i jej osobowość poprzez jej działania, słowa, myśli, uczucia, reakcje, wybory, zachowania, gesty, mimikę, ubiór, przedmioty, otoczenie, itp. Pokazywanie postaci jest lepsze niż opisywanie jej, ponieważ angażuje odbiorcę i pozwala mu samemu ocenić i zrozumieć postać.

Konflikt i rozwiązanie

prostu opowiadanie historiiKonflikt to główny problem, wyzwanie lub przeszkoda, z którym zmaga się bohater lub bohaterowie historii.

Konflikt stanowi siłę napędową historii, która buduje napięcie i zainteresowanie odbiorcy. Może być on wewnętrzny (dotyczący emocji, wartości lub przekonań bohatera) lub zewnętrzny (dotyczący innych postaci, środowiska lub sytuacji).

Z koeli rozwiązanie to sposób, w jaki bohater lub bohaterowie radzą sobie z konfliktem i osiągają swój cel lub uczą się czegoś nowego.

Rozwiązanie stanowi kulminację i zakończenie historii, która zaspokaja oczekiwania i emocje odbiorcy.

Aby stworzyć interesujący i wiarygodny konflikt oraz umiejętnie przedstawić rozwiązanie problemu:

 • znajdź konflikt. Możesz znaleźć konflikt, który będzie pasował do twojej historii, poprzez zadawanie sobie pytań, takich jak: Co chce bohater? Co mu przeszkadza? Co się stanie, jeśli nie osiągnie swojego celu? Co musi zrobić, aby go osiągnąć? Co się zmieni, jeśli go osiągnie?
 • przedstaw zakończenie konfliktu w umiejętny sposób. Postaraj się pokazać konflikt w taki sposób, aby był bardziej złożony i trudny do rozwiązania, poprzez dodawanie kolejnych przeszkód, komplikacji, niespodzianek, zwrotów akcji, rywali, sprzeczności, itp. Rozwijanie konfliktu sprawi, że historia będzie bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna.
 • rozwiąż konflikt. Pokaż satysfakcjonujący i logiczny sposób na rozwiązanie opisywanego problemu, pokazując, jak bohaterowie radzą sobie z problemami, podejmują decyzje, zmieniają się, uczą się, osiągają cel, itp. Rozwiązywanie konfliktu sprawi, że historia będzie miała sens i cel.

Narrator i perspektywa

definicja storytellingNarrator to osoba, która opowiada historię, czyli przedstawia fabułę, opisuje postaci i komentuje zdarzenia.

Może być on jedną z postaci historii (narracja pierwszoosobowa) lub osobą z zewnątrz, która obserwuje historię (narracja trzecioosobowa).

Perspektywa to punkt widzenia, z którego historia jest opowiadana, czyli sposób, w jaki narrator interpretuje i ocenia historię.

Perspektywa wpływa na to, jak odbiorca postrzega historię i jej postaci, a także na to, jakie emocje i opinie wzbudza w nim historia.

Aby stworzyć interesującego i wiarygodnego narratora i perspektywę, warto zastosować kilka technik, takich jak:

 • znajdź narratora. Postaraj się znaleźć takiego narratora, który będzie pasował do twojej historii, poprzez zadawanie sobie pytań, takich jak: Kto opowiada historię? Dlaczego opowiada historię? Jak opowiada historię? Co wie o historii? Co chce przekazać odbiorcy?
 • wypracuj perspektywę. Wypracuj taką perspektywę, aby była spójna i logiczna, poprzez pokazywanie, jak narrator widzi i ocenia historię, postaci, zdarzenia, itp. Przedstawienie wydarzeń z odpowiedniej perspektywy sprawi, że historia będzie miała wypracowany punkt widzenia oraz sensowny przekaz.

Jakie korzyści daje storytelling?

Storytelling, czyli sztuka opowiadania historii, jest nie tylko formą rozrywki, ale także skutecznym narzędziem komunikacji, które ma wiele korzyści zarówno dla opowiadającego, jak i słuchającego historii. Oto niektóre z nich – prawidłowo przeprowadzony storytelling:

 • pomaga zrozumieć i zapamiętać informacje. Ludzie lepiej przyswajają i pamiętają informacje, które są przedstawione w formie opowieści, niż w formie suchych faktów lub danych. Opowieści angażują naszą wyobraźnię, emocje i zmysły, co ułatwia nam tworzenie skojarzeń i znaczeń. Opowieści pomagają nam również zorganizować i uporządkować informacje, tworząc logiczną i spójną całość;
 • buduje zaufanie i relacje. Ludzie łatwiej nawiązują i utrzymują relacje z osobami, które opowiadają im historie, niż z osobami, które tylko przekazują im informacje. Opowieści pozwalają nam pokazać naszą osobowość, wartości i doświadczenia, co sprzyja tworzeniu więzi i empatii. Opowieści także pomagają nam wyrazić nasze opinie, uczucia i potrzeby, co sprzyja komunikacji i współpracy;
 • inspiruje i motywuje do działania. Odbiorcy łatwiej podejmują decyzje i działania wtedy, gdy są inspirowani przez historie, nie zaś przez przez suche informacje. Opowieści pokazują nam wzorce i rozwiązania, które możemy naśladować, co daje nam wskazówki i wsparcie.

marketing narracyjny Storytelling to zatem sztuka i technika opowiadania historii, która ma na celu przekazać określone przesłanie, wywołać emocje lub zachęcić do działania, wykorzystując siłę opowieści, aby wpływać na ludzi i zmieniać ich sposób myślenia, czucia lub postępowania.

Storytelling jest jedną z najstarszych i najbardziej uniwersalnych form komunikacji, która może być stosowana w różnych sytuacjach i celach, przynosząc wiele korzyści dla zarówno opowiadającego, jak i słuchającego historii.

Kiedy stosować storytelling?

Storytelling, czyli sztuka opowiadania historii, jest uniwersalną i wszechstronną formą komunikacji, która może być stosowana w różnych sytuacjach oraz kontekstach. Poniżej przedstawiamy jedynie niektóre spośród nich:

 • storytelling w edukacji. Storytelling może być używany jako metoda nauczania i uczenia się, która ułatwia przekazywanie i przyswajanie wiedzy, rozwija umiejętności językowe i krytyczne, a także pobudza zainteresowanie i ciekawość. Storytelling może być stosowany zarówno przez nauczycieli, jak i uczniów, aby przedstawić i wyjaśnić zagadnienia, zilustrować i udowodnić teorie, opowiedzieć i przeanalizować historie, a także stworzyć i zaprezentować projekty;
 • storytelling w biznesie. Storytelling sprawdza się dobrze jako technika marketingowa, która pomaga budować i utrzymywać markę, przyciągać i wiązać klientów, a także motywować i angażować pracowników. Storytelling bywa w tym kontekście wykorzystywany zarówno przez liderów, jak i pracowników, aby przedstawić i promować produkty, usługi i wartości, opowiedzieć i zbudować relacje z klientami, a także rozwijać wizję, misję i kulturę organizacji;
 • storytelling w życiu osobistym. Storytelling może być z powodzeniem wykorzystywany jako sposób na wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, który pomaga dzielić się i przetwarzać doświadczenia, budować i utrzymywać tożsamość, a także tworzyć i pogłębiać relacje.

Podsumowanie

Storytelling to taka sztuka i technika opowiadania historii, która ma na celu przekazać określone przesłanie, wywołać emocje lub zachęcić do działania, wykorzystując siłę opowieści, aby wpływać na ludzi i zmieniać ich sposób myślenia, czucia lub postępowania.

Storytelling jest jedną z najstarszych i najbardziej uniwersalnych form komunikacji, która może być stosowana w różnych sytuacjach i celach, przynosząc wiele korzyści dla zarówno opowiadającego, jak i słuchającego historii.